Kakitangan boleh menyemak dan mencetak penyata bagi 6 bulan terkini.

Jika Terdapat sebarang masalah berkaitan katalaluan, boleh berhubung dengan Bahagian Teknologi Maklumat.